Bewindvoering

Bent u het overzicht in u financiële situatie kwijt? Unique Bewindvoering helpt u met het stabiliseren van uw financiën. Unique Bewindvoering is een professioneel bedrijf dat zich hard maakt voor de cliënten. Probleemsituaties in de persoonlijke sfeer zijn aan de orde van de dag en wij zijn gewend om hier op een zakelijke en respectvolle manier mee om te gaan. De cliënt wordt zoveel mogelijk bij het traject betrokken, zodat zij weten waar ze aan toe zijn

Beschermingsbewindvoering

Beschermingsbewind is een maatregel die een rechter kan uitspreken ten behoeve van een meerderjarige die naar objectieve maatstaven niet in staat is zijn belangen van vermogensrechtelijke aard zelf te behartigen. Redenen kunnen zijn de lichamelijke en/of geestelijke toestand, dan wel het door verslaving of andere omstandigheden verantwoordelijk zijn voor het ophopen van schulden. De maatregel houdt in dat de rechter een onafhankelijke, deskundige derde als bewindvoerder over het vermogen van de persoon aanstelt die de financiële huishouding overneemt.

  Neem contact met ons op



  Of bel ons: 06-19190339

  Onze aanpak

  Bent u het overzicht in u financiële situatie kwijt? Unique Bewindvoering helpt u met het stabiliseren van uw financiën. Unique Bewindvoering is een professioneel bedrijf dat zich hard maakt voor de cliënten. Probleemsituaties in de persoonlijke sfeer zijn aan de orde van de dag en wij zijn gewend om hier op een zakelijke en respectvolle manier mee om te gaan. De cliënt wordt zoveel mogelijk bij het traject betrokken, zodat zij weten waar ze aan toe zijn.

  Caroline van der Velden

  Onze krachten

  Wat kunnen we voor u betekenen?

  Wij zijn gekwalificeerde bewindvoerders en staan voor maatwerk. Wij vertegenwoordigen u naar de organisaties waar u mee te maken heeft zoals: Gemeenten, het UWV, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, zorgkantoren en -instellingen, banken, schuldeisers en hulpverleners.

  Uw zaken goed geregeld!

  Ondanks de soms hele moeilijke situatie van onze de cliënten is de insteek altijd om een bewind tot een succes te maken. Bewindvoering is vooral een wisselwerking tussen de cliënt en de bewindvoerder. Afspraak is afspraak en zolang we respect voor elkaar hebben, zullen we altijd proberen een oplossing te vinden. Wij beheren uw financiën en proberen de zaken in deze zo goed mogelijk voor u te regelen.

  Contact

  Onze tarieven

  De tarieven van een bewindvoerder worden jaarlijks vastgesteld door de minister van Veiligheid en Justitie.

  Contact
  Tarief

  Alleenstaande

  • Duidelijk overzicht
  • Persoonlijk contact
  • Passende oplossing
  • Inclusief 21% BTW

  Samenwonenden

  • Duidelijk overzicht
  • Persoonlijk contact
  • Passende oplossing
  • Inclusief 21% BTW