Service

Beschermingsbewindvoering

Wat houdt het in?

Beschermingsbewind is een maatregel die een rechter kan uitspreken ten behoeve van een meerderjarige die naar objectieve maatstaven niet in staat is zijn belangen van vermogensrechtelijke aard zelf te behartigen. Redenen kunnen zijn de lichamelijke en/of geestelijke toestand, dan wel het door verslaving of andere omstandigheden verantwoordelijk zijn voor het ophopen van schulden. De maatregel houdt in dat de rechter een onafhankelijke, deskundige derde als bewindvoerder over het vermogen van de persoon aanstelt die de financiële huishouding overneemt. Er moet rekening en verantwoording worden afgelegd aan de kantonrechter. De maatregel wordt ook wel onderbewindstelling genoemd, bedoeld ter bescherming van de persoon in kwestie en zijn of haar vermogen.

Als u door de kantonrechter onder bewind wordt gesteld, houdt dat in dat de bewindvoerder uw financiën beheert. U bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke zaken, zoals hulpverlening en verzorging.
In overleg met de client wordt er een plan opgesteld. Uw inkomsten worden op een aparte rekening beheerd die de bewindvoerder op uw naam opent. Dit wordt ook wel een beheerrekening genoemd. Van de beheerrekening worden de vaste lasten, overige kosten en uw leefgeld betaald. Van de beheerrekening ontvangt u geen bankpas. Voor het leefgeld wordt een aparte rekening geopend. Dit wordt ook wel een leefgeldrekening genoemd. Van de leefgeldrekening ontvangt u een bankpas. Het leefgeld kunt u gebruiken voor dagelijkse boodschappen.

Als een persoon bewindvoering aanvraagt betekent dat dat zijn of haar bezittingen onder bewind worden gesteld. Dit houdt in dat de persoon in kwestie geen beslissingen meer kan maken over zijn of haar eigendommen. Bij eigendommen kan gedacht worden aan:

o Spaargeld
o Sieraden
o Een woning
o Een auto

Een bewindvoerder is bedoeld om de financiën te stabiliseren, zodat er geen nieuwe schulden kunnen ontstaan. Een bewindvoerder maakt zich bij alle betrokken instanties bekend als bewindvoerder, zodat zij in het vervolg de post naar de bewindvoerder kunnen sturen. De bewindvoerder zal beoordelen of er voldoende ruimte is om schuldenregelingen te treffen, of dat er een schuldhulpverleningstraject ingezet moet worden. Als u aangemeld moet worden voor een schuldhulpverleningstraject maakt de bewindvoerder het dossier voor u in orde. U wordt het gehele schuldhulpverleningstraject begeleid door de bewindvoerder. In het laatste jaar van het schuldhulpverleningstraject wordt er, samen met u, gewerkt naar zelfstandigheid, zodat u uw eigen financiën weer kunt beheren als het traject voorbij is.

Een bewindvoerder beheert en regelt uw financiën als u dit tijdelijk niet meer kunt. De belangrijkste werkzaamheden van een bewindvoerder bestaan uit het:

o Betalen vaste lasten.
o Aanvragen uitkeringen.
o Aanvragen (Bijzondere bijstand).
o Aanvragen kwijtscheldingen.
o Afsluiten verzekeringen.
o Bewaken inkomsten.
o Aanvragen toeslagen.
o Verzorgen van belastingaangifte.
o Behandelen en doorsturen post.

Als een meerderjarig persoon door een lichamelijke of geestelijke beperking niet meer voor zijn of haar financiën kan zorgen kan een bewindvoerder dit overnemen. Er kunnen tijdens het traject geen nieuwe financiële verplichtingen worden aangegaan. Dit houdt in dat er geen leningen aangevraagd mogen worden, geen bestellingen op afbetaling mag worden gedaan, geen abonnementen worden afgesloten en geen creditcards aangevraagd morgen worden.

Bewindvoering kan worden aangevraagd bij het kantonrecht door uzelf, familielid of instantie. De kantonrechter besluit of bewindvoering noodzakelijk is. Als dit het geval is kunt u Unique Bewindvoering inschakelen om u te helpen.